Ouderschap en emotioneel scheiden

Binnen het menselijk kader staan emoties en verbinding centraal. Het verdriet en de pijn van de scheiding zijn emoties, die goed overleg over en het maken van afspraken vaak in de weg zitten. Gezien en gehoord worden op wat voor ieder individu belangrijk is, is essentieel voor het vinden van duurzame oplossingen met elkaar. Een mediator is een op de toekomst gerichte procesbegeleider en geen psycholoog.

Voordat u met de advocaat en de financieel expert om de tafel gaat, is het voor de voortgang belangrijk dat u zo goed mogelijk met elkaar de gesprekken ingaat.

Wij begeleiden u bij:

 • hoe en wat vertellen wij de kinderen bij scheiding (´paraplugesprek´);
 • afspraken over zorg en opvoeding van de kinderen vastgelegd in het ouderschapsplan;
 • invulling gezamenlijk ouderschap na scheiding (van partners naar ex-partners samen ouders);
 • uw scheiding door de ogen van uw kind(eren) via het Mattenspel;
 • opstellen van het ouderschapsplan (dit ouderschapsplan wordt door de advocaat aangehecht aan het scheidingsconvenant);
 • verbindend communiceren (gezien en gehoord worden).

De advocaat en financieel adviseur worden vanaf het eerste moment betrokken bij de inhoud van de gesprekken, zodat de juridische en financiële afwikkeling van de gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden, parallel loopt aan het menselijk kader en zorgt voor een voortvarend én goed proces.

Stel uw vraag
divorce-care-partners-scheiding-beeldmerk-wit

Ouderschap en emotioneel scheiden

Binnen het menselijk kader staan emoties en verbinding centraal. Het verdriet en de pijn van de scheiding zijn emoties, die goed overleg over en het maken van afspraken vaak in de weg zitten. Gezien en gehoord worden op wat voor ieder individu belangrijk is, is essentieel voor het vinden van duurzame oplossingen met elkaar. Een mediator is een op de toekomst gerichte procesbegeleider en geen psycholoog.

Voordat u met de advocaat en de financieel expert om de tafel gaat, is het voor de voortgang belangrijk dat u zo goed mogelijk met elkaar de gesprekken ingaat.

Wij begeleiden u bij:

 • hoe en wat vertellen wij de kinderen bij scheiding (´paraplugesprek´);
 • afspraken over zorg en opvoeding van de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan;
 • invulling gezamenlijk ouderschap na scheiding (van partners naar ex-partners samen ouders);
 • uw scheiding door de ogen van uw kind(eren) via het Mattenspel;
 • opstellen van het ouderschapsplan (dit ouderschapsplan wordt door de advocaat aangehecht aan het scheidingsconvenant);
 • verbindend communiceren en je kunnen verplaatsen in de ander.

De advocaat en financieel adviseur worden vanaf het eerste moment betrokken bij de inhoud van de gesprekken, zodat de juridische en financiële afwikkeling van de gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden, parallel loopt aan het menselijk kader en zorgt voor een voortvarend én goed proces.

Stel uw vraag
divorce-care-partners-scheiding-beeldmerk-wit
scheiden-mediator-haarlem-marianne-smulders-mediation

Juridische aspecten scheiding

Als advocaat zijn wij vanaf het eerste moment betrokken bij het proces.
Doel is altijd om in onderling overleg te komen tot duurzame afspraken die voor de langere termijn werkzaam zijn voor u beiden.
Afspraken over de kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan.
Alle afspraken over de zakelijke afwikkeling van uw huwelijk worden vastgelegd in het (echt)scheidingsconvenant.
Wij zorgen vervolgens voor indiening van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank.

Soort van “ontzorging”

Zo nodig kunt u er ook voor kiezen om ons beiden in te schakelen als advocaat om zodoende te proberen snel en efficiënt tot een duurzame en grondige oplossing te komen.

Wij werken grondig, snel en efficiënt.

Stel uw vraag
scheiden-convenant-rechtbank-echtscheiding
divorce-care-partners-scheiding-beeldmerk-wit

Financiële zaken bij scheiden

Bij scheiding komen behoorlijk veel financiële facetten kijken. Deze worden met elkaar eerst in kaart gebracht, waarna zij worden besproken en berekend. Om zo goed mogelijk te weten hoe uw individuele financiële toekomst eruit komt te zien, worden de gevolgen van de afspraken eerst goed doorgerekend.

Denk hierbij aan:

 • behoud van de woning
 • uitkoop ex-partner
 • hypothecaire mogelijkheden
 • gevolgen van de partneralimentatie op de leencapaciteit
 • nieuwe woonlasten na uitkoop
 • aankoop 2e woning
 • fiscale mogelijk- en onmogelijkheden

De financiële experts zijn zeer ervaren op het gebied van hypotheek bij scheidingen en zijn zeer goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Stel uw vraag
Close up real estate agent with house model hand putting signing contract,have a contract in place to protect it,signing of modest agreements form in office.Concept real estate,moving home or renting property